Diensten

Niets duurt voort behalve verandering (Heraclitus)

Advies 

Aan de basis van een geslaagde innovatie staat een goed advies. Ik onderzoek en adviseer in opdracht van partijen in de zorgsector. Een succesvolle innovatie start vanuit een wens of behoefte uit het werkveld. Daarom staat uw vraag centraal. Naast kennis en ervaring heb ik ook toegang tot een uitgebreid netwerk. Zo kom ik tot het beste advies. 

schakel_hoofd.png
schakel_link.png

Projectmanagement 

Zorginnovaties ontwerpen en implementeren vraagt om teamwork en een iteratief proces. Bij het ontwerpen van de innovatie staan betrokkenheid van patiënten en de inhoudelijke expertise van zorgprofessionals centraal. Ik heb oog voor de inzet van de juiste persoon op de juiste plek in het proces. Dat geeft energie, maakt innoveren leuk en zorgt dat het team efficiënt en effectief van ontwerp naar implementatie komt. Elke implementatie wordt gevolgd door een doelmatige en toegepaste evaluatie. Het streven is dat de iteratieve innovatiecyclus wordt ingebed in uw organisatie, met desgewenst externe ondersteuning op maat.

Onderwijs 

De interactie met organisaties en zorgprofessionals drijft mij het beste uit mijzelf te halen. Het stimuleert mij om kritisch te blijven en mijzelf en mijn werkzaamheden te blijven ontwikkelen. Door kennisdeling te bevorderen stimuleer, inspireer en mobiliseer ik partijen in de zorgsector om ook het beste uit zichzelf te halen.

schakel_groei.png